Skip to content

In:Search – Lufthavnen:
Team Performance Workshop

In:Search – Lufthavnen:
Team Performance Workshop

Tema

10. marts 2021

“Every system is perfectly designed to get the results it gets.” W. Edwards Deming 


Målgruppe:

Nyetablerede teams, teams der står over for en ny stor opgave, og teams der skal revitalisere sig selv.

Formål:

At accelerere transitionen gennem Bruce Tuckmans fire faser for team performance og komme hurtigere til Performing-fasen:

 • Forming
 • Storming
 • Norming
 • Performing

Hovedpointer i workshoppen:

 • Retning – fælles forståelse af vision og mål.
 • Kendskab – selvindsigt og indsigt i de øvrige team-medlemmer.
 • Kernekraft (dynamik) – den energi og synergi vi kan/skal skabe i fællesskab, som skal sende os mod målet.
 • Sammenhold (psykologisk tryghed og ansvarlighed) – det sociale og opgavemæssige sammenhold, der binder os sammen. 

Format: 

 • ½ dags workshop
 • 1 dags workshop
 • 2 dages workshop

“A bad system beats a good person every time.” W. Edwards Deming


Storyline:

Ligesom når vi skal på en vigtig rejse, er der en række ting der går forud for selve rejsen, som er afgørende for vi kan opleve at rejsen bliver vellykket. Vi har brugt turen gennem lufthavnen som et billede på disse vigtige ting. Turen gennem lufthavnen kan betragtes som nogle faser som hver især har en vigtig funktion. Vi bruger disse funktioner til bevidst at arbejde med Tuckmans faser samt få bearbejdet de fire hovedpointer vi har opstillet som udbytte af workshoppen.

Nedenfor introducerer vi kort workshoppens faser, og hvad der arbejdes med i den enkelte faser.


Program

Introduktion:

Før vi begiver os ind i de konkrete faser, giver vi en kort introduktion hvor vi sætter scenen med udgangspunkt i teamets reelle opgave og kendskab til hinanden internt i teamet.

Herefter begiver vi os ind i afgangshallen.


Afgangshallen (retning)

I afgangshallen samles vi og tager et grundigt kig på vores destination. Forudsætningen for at skabe et performende team er at vi har et fælles udgangspunkt for både mål og vision. Det arbejder vi med her.

Mål og vision i denne kontekst handler ikke om selve opgavens konkrete resultatmål. Her arbejder vi med visionen for teamet og målsætninger for team-samarbejdet. Hvordan ser det gode team-samarbejde ud?

Teamets vision omtaler vi herefter også som teamets ”fyrtårn” – det lysende sigtepunkt i horisonten som vi styrer efter.

Næste skridt er at gå til Check-in. 


Check-in og boardingkortet (kendskab – indsigt)

I Check-in kigger vi på hvad hvert team-medlem bringer med sig ind i team-arbejdet.

For at kunne tjekke ind skal du have et boardingkort. Vi bruger også boardingkortet til at klarlægge hvilke styrker og værdier du har med dig ombord, men også hvilke skarpe objekter der er værd at være opmærksom på. Med andre ord, det du har med i håndbagagen, som kan bringes i spil undervejs, men bestemt også kan gemmes væk igen.

Her arbejder vi altså med at tage et indadskuende kig på hvad der tages med ind i teamet, for at skabe mest mulig selvindsigt hos hver enkelt deltager.

Sikkerhedskontrol og ombordstigning (kernekraft/dynamik)

I sikkerhedskontrollen gennemlyses håndbagagen, og der tjekkes for skarpe objekter. Det vil sige at team-medlemmerne præsenterer deres “håndbagage” til hinanden med henblik på at lede fælles styrker frem, samt at skabe en bedre forståelse for hinanden.

TEM – Threat and Error Management (sammenhold)

En vigtig accelerator i team-samarbejdet er at alle er klar over at ting også kan gå galt, samt at der er fælles spilleregler for hvordan vi håndterer modgang i teamet. 

TEM er en fælles planlægningsøvelse hvor vi undersøger hvilke farlige eller vanskelige omstændigheder vi kunne udsættes for undervejs. I luftfarten er det for eksempel vejrudsigten, om vi har farligt gods ombord, eller måske nogle særlig vigtige eller vanskelige passagerer der kræver særlig opmærksomhed.

Gennem denne del af workshoppen fastlægger vi teamets “kontroltårn”. Det er de styrende principper for hvordan vi ønsker at samarbejdet skal være mellem os i teamet. De ting som ”kontroltårnet” skal holde udkig med og advare os imod hvis der dukker noget op på radaren. Captains Speech

The Captains Speech er afrunding og opsummering af workshoppen.

Talen har til formål at opsummere erkendelser samt sætte en ramme for hvad teamet kan forvente for resten af flyvningen. Det kan være en understregning af fælles værdier, en gennemgang af ”kontroltårnets” funktion (guiding principles), og hvis det er den egentlige leder der holder talen, så også noget om hvad team-medlemmerne kan forvente af hende/ham. 

Talen er således en velkomst til det fælles arbejde i teamet og har derfor et fremadskuende perspektiv. Afgang

Lufthavnen tilbyder en meget stærk proces der sikrer både fremdrift samt fokus på vigtige elementer i et fremtidigt team-samarbejde. Endvidere indeholder de enkelte elementer af workshoppen tilstrækkelig fleksibilitet til at man kan fokusere på lige præcis de dele der er vigtigst for at accelerere teamets udvikling.

Er du interesseret i at høre mere om Lufthavnen, så kontakt os på kontakt@doubleyou-partners.com.


“The system that people work in and the interaction with people may account for 90 or 95 percent of performance.” W. Edward Deming


Af

Anders arbejder hovedsageligt med erhvervskunder, hvor han bistår ledere med at udvikle og implementere deres forretningsstrategier. Det sker både i form af workshops og design såvel som af praktisk arbejde i og med teams. Desuden hjælper Anders både erhvervsledere, specialister, trænere og professionelle sportsudøvere som personlig coach.

Anders er oprindeligt uddannet i økonomi og datalogi fra CBS.