Skip to content

Har du bestået missionærtesten?

Har du bestået missionærtesten?

Tema

6. oktober 2020

Om missioner og visioner

”Hvad er det nu, forskellen er på vision og mission?”

Om det er en organisation, team eller individ, vi arbejder med, oplever vi ofte ovenstående eller tilsvarende spørgsmål. Vision og mission opleves af mange som vanskelige at holde ude fra hinanden. Ofte blandes de sammen. Det er synd, for en god klar mission og levende vision kan flytte rigtig meget. 

Historien til hjælp

Fra filosoffen Ole Fogh Kirkeby ved vi, at ordene vision og mission kommer fra det religiøse felt og knytter sig, som ordet antyder, til det at missionere. Kerneopgaven for en tidlig missionær var at manifestere Guds vilje på jorden ved at øge andelen af troende. Det var en vigtig sag for et religiøst fællesskab, så kun de dygtigste kunne blive missionærer. Skulle du godkendes som missionær, var det helt afgørende, at du kunne beskrive en vision for det, du missionerede. Betydningen af ordet vision har oprindelse fra engelsk og blev taget helt bogstaveligt som det ’at se’ eller ’se for sig’. 

Eksamen var derfor, at missionæren med sine ord skulle kunne fremmane et levende billede for tilhørerens indre øje, så tydeligt, at de kunne ’se det for sig’. Nærmere bestemt et billede af den gyldne stad, Jerusalem, tusindårsriget og paradis. Af byens store skønhed, når solen farver de hvide huse og spiller i de gyldne tage, af menneskers liv med hinanden dér, om orden og velstand. Et billede af den virkelighed, der kunne blive tilhørerens, hvis denne aktivt levede Guds ord og vilje. Så tillokkende, at tilhøreren fik lyst til at lade sig omvende og lægge den nødvendige indsats for at virkeliggøre denne skønne fremtid.

Var missionæren ikke i stand til det, var det ikke troværdigt, at de kunne få folk med sig, og de blev forkastet som missionærer. Man aner en parallel til ledelse.

Forholdet mellem mission og vision

Kigger vi tilbage til den religiøse oprindelse, er ordet mission altså betegnelse for den grundlæggende opgave, som missionæren på daglig basis skulle arbejde for at udføre. Ud for ’mission’ i den religiøse bevægelses strategi ville måske stå: At øge andelen af troende for at gøre livet på jorden bedre for alle og opnå Guds frelse i det hinsides. ’Mission’ er altså den grundlæggende opgave. At arbejde i tråd med den grundlæggende opgave blev kaldt ’at missionere’, og det indikerer et vigtigt aspekt af ordets betydning, nemlig at man i udførelsen skulle mærke ånden eller en særlig adfærdskvalitet. Mission betyder også at give oplevelsen af Guds manifestation i verden. Lidt af et ansvar for en missionær. Ikke noget med at skære hjørner for at nå sine KPI’er (Key Performance Indicators). Arbejdet med kerneopgaven skulle udføres ”som Gud ville have gjort det”, kan man lidt smart sige.

Med andre ord er selve måden, kerneopgaven løses på, indbygget i kerneopgaven. Det er ikke nok hovedløst at udføre arbejdet. Alt kan ikke accepteres for at nå målene. Man må mærke ’ånden’ fra den grundlæggende opgave afspejlet i indsatsen, for at handlingen er i orden.

Det er det, visionen skal understrege og fortolke for medarbejderne. Utallige er de gange, vi har set udgaver af visionen ”Vi skal være verdensklasse i 2025”. Den havde ikke bestået missionærtesten.

Visionen er – hvis den skal være effektiv til at drive handling – nødt til at vise mere udfoldet, hvad verdensklasse går ud på. Når vi på et tidspunkt i fremtiden lever verdensklasse, hvad er det så vi gør? Hvad er relationen til kunden? Hvad er det konkret, kunden oplever, som ikke sker andre steder, som gør, at de sætter ordet ’verdensklasse’ på deres oplevelse? Hvordan mærkes det og ser ud, når netop vores særlige ’ånd’ er udfoldet og fungerer på verdensklasse-niveau?

Kan du tage missionærtesten?

Tager man det religiøse ud og ser den historiske oprindelse af begreberne vision og mission i sin nutidige betydning, som hjørnesten i en strategi, så er det en sjov mental leg at forestille sig ledere gennemgå samme test som de tidlige missionærer: Kan du få mig til at se levende for mig, hvad det er for en virkelighed, vi kommer til at leve i, hvis vi lykkes med at folde vores mission ud gennem denne strategi? Brænder jeg efter at komme derhen, når du har beskrevet den for mig? Så vil jeg følge dig og yde mit bedste! 

Måske er det faktisk den test, medarbejdere i deres stille sind stiller deres chef? Er du tro-værdig? 

Det er svært i praksis. Men alt, der er svært, kan blive en konkurrencefordel, netop fordi det er svært for andre også. 


Skrevet af

Rasmus Møller

Rasmus Møller har de sidste 18 år udfordret og hjulpet ledere med noget på hjerte til at skabe holdbar performance i deres organisationer. Typisk i den elitære del af forskellige sektorer som private equity, avanceret service, rumforskning, medier, elitesport og ingeniørkunst både herhjemme og internationalt.