fbpx Skip to content

Passion i præstationen

Passion i præstationen

Tema

23. oktober 2020

At være passioneret omkring sit fag eller sin sport er afgørende for at kunne præstere på højt niveau. Desværre er passion, og hvordan man fastholder den over tid, ofte misforstået.

At skrive passioneret om passion kan i mit tilfælde være en vanskelig opgave. Ikke på grund af emnet, som er et af mine yndlingsemner, men på grund af at skriveprocessen ofte driller mig. Det falder mig på ingen måde naturligt at skrive artikler, og særligt ikke til en given deadline. Man kan med andre ord sige, at hvis jeg skulle vælge min passion, så er artikelskrivning ikke en af dem. Så hvorfor overhovedet give sig i kast med det, kunne man jo spørge mig og sig selv om.

Svaret ligger gemt i, at det at skrive en artikel om et emne, jeg er passioneret omkring, er en del af den underliggende passion, jeg har. En passion, som handler om nysgerrighed på, hvad der driver succesfulde mennesker, dem vi kalder’performere’, til at lykkes med deres passion eller ambition. En del af opgaven, når man er en del af doubleyou, er formidling. Og her er artikelskrivning en af de måder, vi ønsker at formidle på. Det er også et vigtigt ’benspænd’ for mig selv, der tvinger mig til både at genbesøge emner i dybden og samtidig tænke over, hvordan jeg formidler emnerne på en både lærerig og interessant facon. (Her må du som læser afgøre, om jeg lykkes).

Med dette bevæger vi os ind på dagens tema omkring den misforståelse, jeg nogle gange oplever, når det handler om passion. Mere om det lidt længere nede i artiklen.


Passion indeholder lidelse

Hvis vi tilgår temaet videnskabeligt, så viser forskning[1] inden for området, at der typisk er tre ting, vi er nødt til at forstå omkring passion:

  1. Passion er ikke noget, man har eller finder, men derimod noget der udvikles.
  2. Det er udfordrende at forfølge din passion, særligt da passionen aftager over tid.
  3. Passion kan lede os på afveje, og derfor er det vigtigt at forstå dens begrænsninger.

Kigger vi lidt nærmere på, hvad passion i virkeligheden handler om, så finder vi, at selve ordet ’passion’ stammer fra det latinske ‘passio’, der betyder lidelse. Indbygget i passionen eller lidenskaben er altså lidelsen. Så en del af min passion om emnet ”Human Performance for Life” er, at jeg må kunne holde ud at ’lide’ i min egen stræben efter at leve i overensstemmelse med min ambition om at være dygtig til det, jeg laver. Også så jeg bliver i stand til at formidle budskaberne til andre, så de kan lære af mig, i stedet for blot at have en masse viden, hvilket kunne medføre, at jeg udelukkende blev en slags bibliotekar, der kan pege dig rundt i biblioteket. Jeg vil hellere være en ’håndværker’, der kan omsætte teori til praksis og hjælpe dig med at bygge mesterværker. Det er det, min passion handler om.


Myter om passion

Over 90 % af de studerende nævnte, at det at ”forfølge deres passion” var et vigtigt mål for deres fremtidige job

Hører du til de mennesker, der har fået fortalt, at du ”bare skal følge din passion” i livet? Og måske også, at det er passionen, der afgør, om du får et godt, interessant og lykkeligt liv?

Budskabet bliver måske særligt brugt over for unge mennesker, når de i en tidlig alder er i tvivl om, hvad fremtiden skal bringe, og hvilken retning de skal søge uddannelse og job inden for. Så fortæller vi ’ældre’ generationer ofte, at de skal vælge noget, de synes er sjovt, eller noget der gør dem glad. Og noget tyder på, at de unge har lyttet efter. I en undersøgelse blandt unge studerende på Columbia Business School nævnte over 90 % af de studerende, at det at ”forfølge deres passion” var et vigtigt mål for deres fremtidige job.

Samtidig viste en undersøgelse blandt 3.000 mennesker på tværs af jobtyper og industrier, at kun 20 % gav udtryk for, at de var ægte passionerede omkring deres arbejde.

Der er således plads til forbedring, hvis flere af os skal udfolde os i jobs, hvor vi føler os passionerede, som mange af os nok drømmer om. 

Det klassiske ’gode råd’ om at gå ud og finde noget, man er passioneret omkring, antager grundlæggende tre ting:

A) En idé om, at vi alle indeholder en foruddefineret eller forudprogrammeret passion, som vi måske ikke har opdaget endnu. Så vi skal starte med at finde ud af, hvad vi er forudbestemt til at gøre med vores liv. Passion skal altså på en eller anden måde være indkodet i vores DNA.

B) Det klassiske råd om at finde sin passion relaterer også i meget høj grad passionen til en bestemt rolle/job. Altså at der er et perfekt job derude et sted, der vil give os passionen i jobbet.

C) At vi, når vi en gang har fundet vores passion, samtidig har fundet vejen til et langt og lykkeligt liv/arbejdsliv.

Denne opfattelse af passion som noget forudbestemt harmonerer dårligt med vores idé om, hvordan du skaber et præsterende liv. Vi genkender det heller ikke hos de performere, vi arbejder med.

Hvis du tror, du på forhånd kan regne ud, hvad du vil være passioneret omkring i dit liv, så tænker du alt for simpelt om passion. I det følgende vil jeg give nogle bud på, hvordan du alternativt kan tænke om passion.


Passion er som kærlighed

Når man taler med ægte passionerede mennesker om, hvad der skaber passion hos dem, så viser det sig, at det i høj grad handler om noget grundlæggende. Noget dybereliggende og værdibaseret. Her anvendes begreber som autonomiat gøre en forskel i verdenkreativ skabelse eller lignende, som grundlaget for passion. Og når passionen kobles sammen med ens kerneværdier, findes der mange forskellige veje, der kan bringe en til et liv med passion. Men oftest er ingen af vejene simple. 

Jeg vil derfor tilbyde dig at tænke om passion som noget, man udvikler over tid. Og at passion som regel ændrer sig over tid. Du kan sammenligne det med forelskelse og kærlighed. Når du bliver forelsket i en anden person, så tror du, at følelsen vil være sådan for evigt, og at forelskelsen er lig med kærlighed. Hvilket den også i nogen grad er på det tidspunkt. Men over tid ændrer kærligheden sig. Forelskelsen (interessen) ser ud til at forsvinde, men den erstattes af en ny og mere dybfølt passion, kærligheden. Kærligheden kan stå igennem mange prøvelser og meget hverdag, hvis man passer på den og plejer den. Passion fungerer på samme måde. Den kan vokse i styrke, men ikke altid føles som forelskelse. Og du kan blive ved med at udforske den og udvikle den.

For at kunne fastholde passionen og udvikle den vil du skulle kunne forblive nysgerrig og turde gå på grænsen af det, som er ‘passionen’.

Hvis ikke, så vil passionen langsomt, men sikkert uddø, da den ikke næres. I stedet erstattes den af repetition og en følelse af, at man har udtømt den.


Handlinger kommer før holdninger

Handlinger skaber holdninger. Også når det gælder passion. Dette perspektiv bliver hjulpet godt på vej, hvis du kan anlægge det, som psykologen Carol Dweck kalder ’Growth Mindset’. ’Growth Mindset’ betyder, at du tror på, at begreber som passion, talent, intellekt og klogskab kan udvikles, og at de ikke er forudbestemte hos dig. Det kræver ofte, at du ikke er bange for at komme til at ’se dum ud’ undervejs, men tør tage skridt ind i ’ubehaget’, fordi du ved, at det er her, læringen og udviklingen finder sted. Hvis det var nemt eller behageligt, så kunne du det jo sikkert allerede.

Med andre ord, så handler det ikke om at se godt ud, men om at BLIVE god. Det handler ikke om at have passion, men om at udvikle den.

Ved at tænke om passion på denne måde er det første skridt mod passion interesse, nysgerrighed eller ‘forelskelse’ i noget. Også her er der nuancer, der er vigtige. Der er en markant forskel i, hvor høj grad af passion mennesker oplever, når deres udgangspunkt for interessen bunder i, at der er tale om noget, man ægte bekymrer sig om eller anser for at være vigtigt, i modsætning til at man ’bare’ synes, det er sjovt. Den ægte bekymring og vigtigheden lægger sig nemlig tæt op ad personens værdier, hvilket forstærker den oplevede passion[2].


Passion og udholdenhed

Ericssons forskning er et opgør med den klassiske opfattelse af ’talent’, hvor mange fejlagtigt tror, at succesfulde mennesker er født med et særligt talent.

Det er gennem interessen, du kan udvikle dine færdigheder/kompetencer. Og med ihærdig og målrettet indsats vil du kunne udvikle ’excellence’ inden for dit felt. Ofte viser det sig, at interessen næres af fordybelsen. Jo mere du lærer om noget, jo mere interessant bliver det.

Hvis du lader handlingerne komme først og dernæst udvikler interessen, vil du opnå de bedste og hurtigste resultater, hvis du anvender princippet om ’Deliberate Practice’, som er beskrevet af den svenske psykolog Anders Ericsson. Ericssons forskning er et opgør med den klassiske opfattelse af ’talent’, hvor mange fejlagtigt tror, at succesfulde mennesker er født med et særligt talent. Ligesom vi fejlagtigt tror, at passionerede mennesker er født med passion.

Det viser sig, at det virkelige talent ligger i evnen til at holde ud og træne målrettet og dedikeret igennem lang tid.

Her er der særligt to forhold, der afgør, hvilket niveau af præstation du kan opnå: A) Kvaliteten af den træning du udfører, og B) at du har en eller flere dygtige mentorer/trænere omkring dig, som kan dele ud af deres erfaringer, hvilket giver dig et forspring, når du starter.

Alle mennesker rammer på et tidspunkt ’frustrationsfasen’ i læringsprocessen, hvilket ofte betyder, at mange stopper på et niveau af ’godt nok’. Det at kunne udholde frustrationen og ubehaget til at komme til ‘næste niveau’ er den virkelige udfordring, som skaber en excellent performer. Og fastholder passionen.


Passion og kompetencer

Efterhånden som du oparbejder excellente kompetencer, vil dine kompetencer og færdigheder give dig, hvad Cal Newport kalder for ’Career Capital’. Det er med andre ord dine kompetencer, der er den kapital, du har til rådighed for at skabe dig det liv, du ønsker, der lever op til de værdier, der er vigtige for dig. Altså et liv med rig mulighed for masser af passion.

Kompetencer er lig med valgmuligheder. Jo dygtigere eller mere vidende du er, jo mere indflydelse får du på, hvad du kan lave. Jo mere indflydelse du får, jo større er chancerne for, at du kan udvikle ’Career Capital’ yderligere. Du kan således havne i en positiv spiral, der hjælper dig til at accelerere din udvikling og din forstærke din oplevede passion yderligere.

Du kan ofte skabe en unik ’Career Capital’ ved at tillægge noget din personlige stil inden for et eksisterende felt, eller ved at kombinere nogle allerede eksisterende områder. Der er mange veje at gå, som kan hjælpe dig med at udvikle og fastholde din passion for jobbet.

Så hvis du ønsker at leve passioneret, skal du være klar til at risikere at lide for det. At være nysgerrig og undersøgende samt at turde gå på grænsen for at understøtte og udvikle din passion.


Passionens bagside

Afslutningsvis vil jeg blot rejse en enkelt bekymring i forhold til passion.

Idéen om, at man ’blot’ skal følge sin passion for at skabe et meningsfuldt og spændende liv, bærer en alvorlig faldgrube i sig. Det er ofte her, misforståelsen kommer ind. Troen på, at passion alene er drivkraft for succes og glæde. Du kan nemlig ikke skabe langtidsholdbare præstationer uden også at have vedholdenhed i indsatsen. Ligesom med kærligheden, så skal der kontinuerligt arbejdes på den for at fastholde den. Som jeg har forsøgt at beskrive ovenfor, så kræver det kontinuerlig indsats at leve passioneret. 

Det betyder også, at du undervejs skal have fokus på at evaluere det, du er passioneret omkring, så du ikke blindt forfølger noget, udelukkende fordi du er passioneret omkring det. Hvis ikke der er i passionen også ligger mening, og passionen kommer i vejen for andre vigtige ting i livet, så kan passionen være direkte skadelig eller farlig for dig. Et eksempel på sådan en farlig passion kan være mennesker, der er passionerede om at spille på travheste, oddset eller lignende. 


Et filosofisk punktum

Overordnet set vil jeg altid tale varmt for, at du skal søge at finde passionen i det, du gør. Undervejs skal du blot huske dig selv på, at det ud over at være sjovt også skal være meningsfyldt. Du skal altså med andre ord forstå dine kerneværdier, så du bedre kan finde rundt i, hvad der er meningsfyldt for dig. 

Hvordan du gør det, vil række for vidt at komme ind på i denne artikel. Til gengæld vil jeg efterlade dig med et par citater fra filosoffen Friedrich Nietzsche. Disse giver – i hvert fald for mig – mening, når det kommer til at undersøge, hvordan jeg lever et passioneret liv.

Det første citat lyder sådan:

  • “Formel for min lykke: et Ja, et Nej, en lige linje, et mål…”

Et Ja – refererer til visionen. Altså at jeg har en idé om, hvad der er vigtigt for mig i livet. Mine kerneværdier. Det jeg ubetinget kan sige Ja til.

Et Nej – refererer til prioritering. Hvad er jeg nødt til at sige Nej til, hvis jeg vil leve i overensstemmelse med mine værdier.

En lige linje – hvis jeg har styr på Ja og Nej, vil jeg være i stand til at bevæge mig i en lige linje, det vi også kunne kalde dydens smalle sti.

Et Mål – Klarhed om, hvad mine mål er eller bør være. Det er ikke sikkert, du nogensinde når helt i mål, men du vil altid kunne sige, at du gjorde, hvad du kunne, for at nå det.

Det andet citat lyder sådan:

  • ”I et menneskes liv er der to tragedier: at have nået sine mål, og ikke at have nået dem.”

Passionen ligger i rejsen. Og rejsen er ofte fuld af lidelse. God tur.[1] HBR article: 3 Reasons it’s hard to “Follow Your Passion”, Jon M. Jachimowicz

[2] Igniting Passion from within: How lay beliefs guide the pursuit of work passion and turnover, Jon M. Jachimowicz, et. al


Anders arbejder hovedsageligt med erhvervskunder, hvor han bistår ledere med at udvikle og implementere deres forretningsstrategier. Det sker både i form af workshops og design såvel som af praktisk arbejde i og med teams. Desuden hjælper Anders både erhvervsledere, specialister, trænere og professionelle sportsudøvere som personlig coach.

Anders er oprindeligt uddannet i økonomi og datalogi fra CBS.